SK EN

SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Právne informácie

Všetky údaje a materiály publikované na www.djbenco.net majú komerčný, informatívny charakter a môžu byť použité iba pre osobné potreby. Pre ďalšie publikovanie, úpravu, reprodukciu, alebo akékoľvek iné použitie údajov a materiálov je potrebný písomný súhlas djbenco.net. Bez písomného súhlasu je použitie údajov z www.djbenco.net zakázané!

djbenco.net. si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny sú platné odo dňa ich publikovania na www.djbenco.net.

Autorom softvérového riešenia pre www.djbenco.net je firma AY Productions & Missberry s.r.o., ktorá je jediným nositeľom autorských práv. Použité softvérové riešenie content management systému AYCon CMS a ďalšie špecifické doplňujúce moduly na www.djbenco.net nie je možné žiadnym spôsobom šíriť, upravovať, meniť, kopírovať, dekódovať a využívať tak získaný zdrojový kód, databázu, alebo jeho časti samostatne, prípadne v spojení s iným programovým vybavením.

V prípade, ak zistíte protiprávne konanie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušuje autorské práva kontaktujte nás prosím e-mailom na: copyright@ay.sk.