SK EN

SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete na www.djbenco.net sú chránené v zmysle zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov „O ochrane osobných údajov“.

djbenco.net nepožaduje žiadne Vaše osobné údaje, pokiaľ ich neposkytnete dobrovoľnou registráciou, resp. vyplnením a odoslaním niektorého formulára za účelom využitia niektorej s ponúkaných služieb alebo zapojenia sa do súťaže. Na stránkach www.djbenco.net sa môžete pohybovať slobodne, bez nutnosti prezradiť svoju osobnú identitu. V prípade, že nám pri využití niektorej nami ponúkanej služby, alebo zapojenia sa do súťaže osobné údaje poskytnete, garantujeme ich maximálnu ochranu pred zneužitím a ich použitie výlučne len pre potreby djbenco.net. Zároveň vyhlasujeme, že vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám.

djbenco.net. Vás na Vaše písomné požiadanie bezplatne vyradí s ktorejkoľvek zaregistrovanej služby, prípadne zmaže všetky Vaše osobné údaje z databázy, ak o to písomne požiadate.